Orddeling av fortunate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fortunate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-tu-nate

Definisjon av fortunate:

1.
Having unexpected good fortune
Other
2.
Less fortunate
3.
Children died
A fortunate choice
4.
Supremely favored
Golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust
5.
Presaging good fortune
She made a fortunate decision to go to medical school Rosy predictions

Synonym av fortunate:

adj fortunate, better off, felicitous, happy, fortuitous, good, well, heaven-sent, providential, miraculous, lucky, well-off, lucky, privileged, successful
adj favored, golden, blessed, blest
adj hopeful, rosy, auspicious

Siste orddelinger av dette språket