Orddeling av forum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fo-rum

Definisjon av forum:

1.
A public meeting or assembly for open discussion
2.
A public facility to meet for open discussion

Synonym av forum:

noun meeting
noun assembly, meeting place, facility, installation
noun agora, public square, marketplace, mart

Siste orddelinger av dette språket