Orddeling av forward-looking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forward-looking? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-ward-look-ing

Synonym av forward-looking:

adj advanced, innovative, modern, progressive

Siste orddelinger av dette språket