Orddeling av forwarding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forwarding? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-ward-ing

Definisjon av forwarding:

1.
The act of sending on to another destination
The forwarding of mail to a new address is done automatically The forwarding of resumes to the personnel department
2.
The advancement of some enterprise
His experience in marketing resulted in the forwarding of his career

Synonym av forwarding:

noun transmission, transmittal, transmitting
noun furtherance, promotion, advancement, progress

Siste orddelinger av dette språket