Orddeling av fossiliferous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fossiliferous? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

fos-sil-if-er-ous

Synonym av fossiliferous:

adj remains

Siste orddelinger av dette språket