Orddeling av founding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet founding? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

found-ing

Definisjon av founding:

1.
The act of starting something for the first time
Introducing something new She looked forward to her initiation as an adult The foundation of a new scientific society

Synonym av founding:

noun initiation, foundation, institution, origination, creation, innovation, introduction, instauration, beginning, start, commencement

Siste orddelinger av dette språket