Orddeling av fountain

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fountain? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foun-tain

Definisjon av fountain:

1.
A structure from which an artificially produced jet of water arises
2.
A natural flow of ground water
3.
An artificially produced flow of water
4.
A plumbing fixture that provides a flow of water

Synonym av fountain:

noun structure, construction
noun spring, outflow, outpouring, natural spring, geological formation, formation
noun jet, flow, flowing
noun fount, plumbing fixture

Siste orddelinger av dette språket