Orddeling av fountainhead

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fountainhead? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

foun-tain-head

Synonym av fountainhead:

noun well, wellspring, source
noun headspring, head, beginning, origin, root, rootage, source

Siste orddelinger av dette språket