Orddeling av four-dimensional

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet four-dimensional? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

four-di-men-sion-al

Synonym av four-dimensional:

adj multidimensional

Siste orddelinger av dette språket