Orddeling av gin

Prøver du å orddele gin? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

gin

Definisjon av gin:

1.
Strong liquor flavored with juniper berries
2.
A trap for birds or small mammals
Often has a slip noose
3.
A machine that separates the seeds from raw cotton fibers
4.
A form of rummy in which a player can go out if the cards remaining in their hand total less than 10 points
5.
Separate the seeds from (cotton) with a cotton gin
6.
Trap with a snare
Gin game

Synonym av gin:

noun liquor, spirits, booze, hard drink, hard liquor, John Barleycorn, strong drink
noun snare, noose, trap
nouncotton gin, machine
noungin rummy, knock rummy, rummy, rum
verb separate, disunite, divide, part
verb trap, entrap, snare, ensnare, trammel

Siste orddelinger av dette språket