Orddeling av harm

Prøver du å orddele harm? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

harm

Definisjon av harm:

1.
Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.
2.
The occurrence of a change for the worse
3.
The act of damaging something or someone
4.
Cause or do harm to
These pills won't harm your system

Synonym av harm:

noun injury, hurt, trauma, ill health, unhealthiness, health problem
noun damage, impairment, change, alteration, modification
noun damage, hurt, scathe, change of integrity
verb injure, wound

Siste orddelinger av dette språket