Orddeling av interposition

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet interposition? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

in-ter-po-si-tion

Definisjon av interposition:

1.
The action of interjecting or interposing an action or remark that interrupts
2.
The act or fact of interposing one thing between or among others

Synonym av interposition:

noun interjection, interpolation, interpellation, break, interruption, disruption, gap
noun placement, location, locating, position, positioning, emplacement

Siste orddelinger av dette språket