Orddeling av iodize

Prøver du å orddele iodize? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

iodize

Definisjon av iodize:

1.
Treat with iodine
Iodize salt
2.
Treat with iodine so as to prevent infection
Iodize a wound

Synonym av iodize:

verb iodise, process, treat
verb iodise, treat, care for

Siste orddelinger av dette språket