Orddeling av ion

Prøver du å orddele ion? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

ion

Definisjon av ion:

1.
A particle that is electrically charged (positive or negative)
An atom or molecule or group that has lost or gained one or more electrons

Synonym av ion:

noun particle

Siste orddelinger av dette språket