Orddeling av ionosphere

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ionosphere? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ionos-phere

Definisjon av ionosphere:

1.
The outer region of the Earth's atmosphere
Contains a high concentration of free electrons

Synonym av ionosphere:

noun region, part

Siste orddelinger av dette språket