Orddeling av ions

Prøver du å orddele ions? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

ions

Definisjon av ions:

1.
A particle that is electrically charged (positive or negative)
An atom or molecule or group that has lost or gained one or more electrons

Siste orddelinger av dette språket