Orddeling av isobilateral

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet isobilateral? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

iso-bi-lat-er-al

Synonym av isobilateral:

adj bilateral, bilaterally symmetrical, bilaterally symmetric, symmetrical, symmetric

Siste orddelinger av dette språket