Orddeling av jobbing

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jobbing? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

job-bing

Definisjon av jobbing:

1.
Profit privately from public office and official business
2.
Arranged for contracted work to be done by others
3.
Work occasionally
As a student I jobbed during the semester breaks
4.
Invest at a risk
I bought this house not because I want to live in it but to sell it later at a good price
5.
So I am speculating

Siste orddelinger av dette språket