Orddeling av jobholder

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jobholder? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

job-hold-er

Definisjon av jobholder:

1.
An employee who holds a regular job

Synonym av jobholder:

noun employee

Siste orddelinger av dette språket