Orddeling av jobless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jobless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

job-less

Definisjon av jobless:

1.
Not having a job
Idle carpenters Jobless transients Many people in the area were out of work

Synonym av jobless:

adj idle, out of work, unemployed

Siste orddelinger av dette språket