Orddeling av jobsworth

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jobsworth? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

job-sworth

Siste orddelinger av dette språket