Orddeling av jocular

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jocular? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

joc-u-lar

Definisjon av jocular:

1.
Characterized by jokes and good humor
2.
With humor
They tried to deal with this painful subject jocularly

Synonym av jocular:

adj jesting, jocose, joking, humorous, humourous
adv jocosely

Siste orddelinger av dette språket