Orddeling av jointures

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jointures? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

join-tures

Definisjon av jointures:

1.
(law) an estate secured to a prospective wife as a marriage settlement in lieu of a dower
2.
The act of making or becoming a single unit
The union of opposing factions He looked forward to the unification of his family for the holidays

Siste orddelinger av dette språket