Orddeling av jokester

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jokester? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

joke-ster

Definisjon av jokester:

1.
A person who enjoys telling or playing jokes

Synonym av jokester:

noun joker, comedian, comic

Siste orddelinger av dette språket