Orddeling av jollification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jollification? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

jol-li-fi-ca-tion

Synonym av jollification:

noun merrymaking, conviviality, celebration, festivity

Siste orddelinger av dette språket