Orddeling av jonquil

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jonquil? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jon-quil

Definisjon av jonquil:

1.
Widely cultivated ornamental plant native to southern Europe but naturalized elsewhere having fragrant yellow or white clustered flowers
2.
Often used colloquially for any yellow daffodil

Synonym av jonquil:

nounNarcissus jonquilla, narcissus
noun daffodil, Narcissus pseudonarcissus

Siste orddelinger av dette språket