Orddeling av joule

Prøver du å orddele joule? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

joule

Definisjon av joule:

1.
A unit of electrical energy equal to the work done when a current of one ampere passes through a resistance of one ohm for one second
2.
English physicist who established the mechanical theory of heat and discovered the first law of thermodynamics (1818-1889)

Synonym av joule:

noun J, watt second, work unit, heat unit, energy unit
noun Joule, James Prescott Joule, physicist

Siste orddelinger av dette språket