Orddeling av journalese

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet journalese? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jour-nalese

Synonym av journalese:

nounexpressive style, style

Siste orddelinger av dette språket