Orddeling av journaling

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet journaling? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

jour-nal-ing

Siste orddelinger av dette språket