Orddeling av journalism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet journalism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

jour-nal-ism

Definisjon av journalism:

1.
Newspapers and magazines collectively
2.
The profession of reporting or photographing or editing news stories for one of the media

Synonym av journalism:

nounnews media, fourth estate, print media
noun profession

Siste orddelinger av dette språket