Orddeling av joviality

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet joviality? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

jovi-al-i-ty

Synonym av joviality:

noun jollity, good humor, good humour, good temper, amiability, gaiety, merriment
noun conviviality, sociability, sociableness

Siste orddelinger av dette språket