Orddeling av joyful

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet joyful? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

joy-ful

Definisjon av joyful:

1.
Full of or producing joy
Make a joyful noise A joyful occasion
2.
Full of high-spirited delight
A joyful heart

Synonym av joyful:

adj joyful, beatific, overjoyed, happy, joyous
adj elated, gleeful, jubilant, joyous
adj joyous, happy

Siste orddelinger av dette språket