Orddeling av joyless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet joyless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

joy-less

Definisjon av joyless:

1.
Not experiencing or inspiring joy
A joyless man A joyless occasion Joyless evenings

Synonym av joyless:

adj joyless, funereal, sepulchral, mirthless, unamused, unsmiling, cheerless, uncheerful, sorrowful, unhappy

Siste orddelinger av dette språket