Orddeling av joyous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet joyous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

joy-ous

Definisjon av joyous:

1.
Full of or characterized by joy
Felt a joyous abandon Joyous laughter

Synonym av joyous:

adj joyous, ecstatic, enraptured, rapturous, rhapsodic, elated, gleeful, joyful, jubilant, gala, gay, festal, festive, merry, gay, jocund, jolly, jovial, merry, mirthful, elated, happy, joyful
adj joyful, happy

Siste orddelinger av dette språket