Orddeling av kabuki

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kabuki? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kabu-ki

Siste orddelinger av dette språket