Orddeling av kaftan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kaftan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kaf-tan

Definisjon av kaftan:

1.
A woman's dress style that imitates the caftan cloaks worn by men in the Near East
2.
A (cotton or silk) cloak with full sleeves and sash reaching down to the ankles
Worn by men in the Levant

Synonym av kaftan:

noun caftan, dress, frock
noun caftan, cloak

Siste orddelinger av dette språket