Orddeling av kangaroo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kangaroo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

kan-ga-roo

Definisjon av kangaroo:

1.
Any of several herbivorous leaping marsupials of Australia and New Guinea having large powerful hind legs and a long thick tail

Synonym av kangaroo:

noun marsupial, pouched mammal

Siste orddelinger av dette språket