Orddeling av kanji

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kanji? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kan-ji

Siste orddelinger av dette språket