Orddeling av kanuka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kanuka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kanu-ka

Siste orddelinger av dette språket