Orddeling av kaolinite

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kaolinite? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

kaoli-n-ite

Synonym av kaolinite:

noun mineral

Siste orddelinger av dette språket