Orddeling av karaka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet karaka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kara-ka

Siste orddelinger av dette språket