Orddeling av karateka

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet karateka? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

karate-ka

Siste orddelinger av dette språket