Orddeling av karma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet karma? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

kar-ma

Definisjon av karma:

1.
(Hinduism and Buddhism) the effects of a person's actions that determine his destiny in his next incarnation

Synonym av karma:

noun destiny, fate

Siste orddelinger av dette språket