Orddeling av kazoo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kazoo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ka-zoo

Definisjon av kazoo:

1.
A toy wind instrument that has a membrane that makes a sound when you hum into the mouthpiece

Synonym av kazoo:

nounwind instrument, wind

Siste orddelinger av dette språket