Orddeling av kleptomania

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kleptomania? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

klep-to-ma-nia

Definisjon av kleptomania:

1.
An irresistible impulse to steal in the absence of any economic motive

Synonym av kleptomania:

noun mania, passion, cacoethes

Siste orddelinger av dette språket