Orddeling av kudos

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kudos? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ku-dos

Definisjon av kudos:

1.
An expression of approval and commendation
He always appreciated praise for his work

Synonym av kudos:

noun praise, congratulations, approval, commendation

Siste orddelinger av dette språket