Orddeling av kulaks

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kulaks? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ku-laks

Siste orddelinger av dette språket