Orddeling av kurtosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet kurtosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

kur-to-sis

Siste orddelinger av dette språket