Orddeling av languor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet languor? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

lan-guor

Definisjon av languor:

1.
A relaxed comfortable feeling
2.
A feeling of lack of interest or energy
3.
Inactivity
Showing an unusual lack of energy The general appearance of sluggishness alarmed his friends

Synonym av languor:

noun dreaminess, easiness, relaxation
noun lassitude, listlessness, apathy
noun lethargy, sluggishness, phlegm, inactiveness, inactivity, inertia

Siste orddelinger av dette språket