Orddeling av loanword

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet loanword? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

loan-word

Definisjon av loanword:

1.
A word borrowed from another language
E.g. `blitz' is a German word borrowed into modern English

Synonym av loanword:

noun loan, word

Siste orddelinger av dette språket